Asset 1

Kalite Politikamız

HÜNER NANO olarak amacımız; bugün ulaşmış olduğumuz kaliteyi Müşteri beklentilerinin üzerine taşımak ve tüm proseslerimizde Toplam Kalite Yönetimini esas alarak, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda en önemli ürünümüzün “Kalite” olacağını benimsemektir. Bu anlayış çerçevesinde HÜNER NANO ;

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının kuruluşumuzda uygulanabilir şartlarını yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
  • Faaliyetlerimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmayı,
  • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.