Asset 1

Kalite Kontrol & Laboratuvar

Blog Image

ÇEKME VE UZAMA MUKAVEMETİ TESTİ

Çekme deneyinin amacı; malzemelerin statik yük altındaki elastik ve plastik davranışlarını belirlemektir. Bunun için boyutları standartlara uygun daire veya dikdörtgen kesitli deney parçası; çekme cihazına bağlanarak, eksenel ve değişken kuvvetler uygulanarak N VE % değerler ölçülür.

 SU GEÇİRGENLİK TESTİ

Çekme deneyinin amacı; malzemelerin statik yük altındaki elastik ve plastik davranışlarını belirlemektir. Bunun için boyutları standartlara uygun daire veya dikdörtgen kesitli deney parçası; çekme cihazına bağlanarak, eksenel ve değişken kuvvetler uygulanarak N VE % değerler ölçülür.

TEKSTİL GRAMAJ TESTİ

Gramaj tayini deneyini amacı, kumaşın metrekaredeki gramajının tayin edilmesi içindir.Bunun için 100 cm2 dairesel bir alan şeklinde keserek kumaşın numunesini elde etmemizi sağlar.

TUTKAL MUKAVEMETİ TESTİ

Tutkal mukavemetini deneyini amacı, Lamineli ürünün tutkal yapışmasının mukavemet ölçümü içindir.

 OPASİTE TESTİ

Opasite deneyinin amacı, Film ürünlerinin saydamlığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

AŞINDIRMA TESTİ

Aşındırma deneyinin amacı,Tekstil kumaşlarının sürtünme altında görünüm değişikliğinin değerlendirilmesi için kullanılır.

BOYUTSAL KARARLILIK VE DEĞİŞİM TESTİ

Boyutsal kararlılık ve değişim testinin amacı,Ürüne uygulanan belirli sıcaklıklar altında orijinal şekil, uzunluk ve eninin koruma kabiliyetinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve belirlenmesini amaçlayan bir test yöntemidir.

 SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TESTİ

Su buharı geçirğenliği deneyinin amacı; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zamanda birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder ve herhangi bir malzemenin havaya oranla kaç kat daha fazla direnç gösterdiğini belirtir.